Muere Josep Maria Bachs, presentador del ‘Un, dos, tres’

http://www.looq.es/wp-content/uploads/2014/11/josep-maria-bachs-un-dos-tres.jpg